Panica la granita cu Romania. Republica Moldova a declarat starea de urgenta, dupa ce Rusia a atacat Ucraina

384

Parlamentul a votat introducerea stării de urgență pe întreg teritoriu al R.Moldova ca urmare a invaziei ruse în Ucraina. Documentul a fost susținut de 88 de deputați, din partea tuturor fracțiunilor parlamentare, prezenți în sală.

Potrivit documentului, în perioada respectivă, autoritățile vor putea adopta următoarele măsuri:

Loading...
 • instituirea unui regim special de intrare și ieșire din R.Moldova;
 • stabilirea regimului special de folosire a spațiului aerian;
 • instituirea unui regim special de circulație pe teritoriul R.Moldova, inclusiv în ceea ce privește circulația și controlul mărfurilor;
 • expulzarea de pe teritoriul R.Moldova a persoanelor a căror prezența poate afecta asigurarea ordinii publice și securității statului;
 • evacuarea provizorie a cetățenilor din zonele ce prezintă pericol pentru viața și asigurarea obligatorie a acestora cu locuri de cazare permanentă sau provizorie;
 • stabilirea unui regim special de lucru pentru agenții economici și pentru instituțiile publice. Soluționarea altor chestiuni privind activitatea acestora, necesare desfășurării lucrărilor de salvare, deblocare și altor lucrări care nu pot fi amânate;
 • interzicerea desfășurării adunărilor, manifestațiilor publice și altor acțiuni de masă;
 • interzicerea creării și activității formațiunilor paramilitare ale persoanelor aflate pe teritoriul statului;
 • dispunerea, la necesitate, a raționalizării consumului de alimente și alte produse de strictă necesitate;
 • dispunerea, în caz de necesitate, a sistării temporare ale livrării gazelor, energiei electrice și apei potabile;
 • adoptarea deciziilor necesare în scopul asigurării unor acțiuni rapide de asigurare cu gaze naturale, energie electrică și alte surse energetice, inclusiv prin derogare de la prevederile normative.

La fel, autoritățile propun efectuarea, în modul stabilit de lege, a rechizițiilor de bunuri în scopul prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor care au impus declararea stării de urgență.

Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale vor fi obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul R.Moldova.